LAB SERVICE

HIDEO website template

การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย ( Natural Cytotoxic Activity หรือ NK Activity)


จะดีกว่ามั๊ย ถ้าเรารู้อนาคต อนาคตที่เซลล์ภายในร่างกายของเราคาดการณ์เองไม่ได้ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ป้องกัน “มะเร็ง” ด้วยเทคโนโลยีการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยการตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในร่างกายของเราว่ามีระดับความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า Natural Cytotoxicity เป็นการตรวจที่ต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความชำนาญสูงเท่านั้น...ศูนย์ห้องปฎิบัติการ วินเซลล์ รีเซิร์ช เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจ Immuno Activity ได้

พร้อมทั้ง ณ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในด้าน Biotechnology เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ค้นคว้าวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ปัจจุบัน เราสามารถเพิ่มระดับ ภูมิคุ้มกัน ( Natural Cytotoxicity ) สำหรับผู้ที่ตรวจแล้วพบว่า มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ ซึ่งนั้นหมายถึง คุณมีระดับความสามารถในการทำลายมะเร็งที่ต่ำ จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่สูง ได้เช่นกัน

ผลการตรวจ NK Cell

 • ค่าตํ่ากว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาวะตํ่า อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
  • ผู้ป่วยมะเร็งหรือบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง
  • รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่จัด, อดนอนหรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 7 ช.ม. ต่อวัน), มีภาวะเครียดสูง, นํ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน
  • ผู้ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี เช่น รับประทานอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ เช่น อาหารจําพวกผักผลไม้, โปรตีนจากถั่ว
  • ผู้ที่ได้รับยาบางประเภท เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน, ยาเคมีบําบัด
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  • ผู้ป่วยด้วยโรคบางอย่าง เช่น ผู้ป่วย Perforin deficiency, NEMO mutation
 • ค่าปกติ บ่งชี้ว่า ประสิทธิภาพของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาวะปกติ
  ค่าสูงกว่าค่าอ้างอิง แสดงว่า เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันดูเหมือนจะมีการทํางานที่มากกว่าปกติ บ่งชี้ว่า เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจจะบ่งชี้ว่าร่างกายมีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นโรคที่สัมพันธ์กับอายุ (Age-related disease) เช่น Alzheimer’s disease.

วิธีปฏิบัติตัวกรณีผลการตรวจพบว่า NK Cell Count และ NK Activity มีค่าต่ำกว่าปกติ
 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต
 2. รับประทานอาหารที่มีผลต่อ NK Cell ได้แก่ อาหารที่มีเบต้าแคโรตีน วิตามินซี และวิตามินอี อาหารจำพวกเห็ด รวมทั้งรับประทานอาหารเสริมที่มีผลต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน
 3. เข้าสู่การเพิ่มภูมิคุ้มกัน ด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด ( Immuno Therapy by NK Cell ) เพื่อกระตุ้นการทำงานของ NK Cell ในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่ควรตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน มีดังนี้
 1. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวหรือญาติพี่น้องเป็นมะเร็ง
 2. ผู้ที่มีการติดเชื้อบ่อยๆซึ่งแสดงถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 3. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งทั้งรักษาแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการรักษา
 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไขมัน เป็นต้น
 5. ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
 6. ผู้ที่พักผ่อนน้อย มีชีวิตเร่งรีบ ไม่ดูแลสุขภาพ ดื่มสุรา สูบบุหรี่

เอกสารอ้างอิง
 • Imai K, Matsuyama S, Miyake S, Suga K, Nakachi K. Natural cytotoxic activity of peripheral-blood lymphocytes and cancerincidence: an 11-year follow-up study of a general population. Lancet. 2000 Nov 25; 356(9244):1795-9.
 • T. Sutlu & E. Alici, Natural killer cell-based immunotherapy in cancer: current insights and future prospects, J Intern Med. 2009 Aug;266(2):154-81
 • Dewan MZ1, Takada M, Terunuma H, Deng X, Ahmed S, Yamamoto N, Toi M., Natural killer activity of peripheral-blood mononuclear cells in breast cancer patients. Biomed Pharmacother. 2009 Nov;63(9):703-6