Immuno Therapy for Cancer and Prevention

HIDEO website template

Immuno Therapy for Cancer and Prevention : การเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็ง และสำหรับป้องกันให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยง


หลังจากที่เราได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ Immuno Activity ในระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปที่เราควรที่จะพิจารณา นั่นคือ การที่เราควรที่จะป้องกันร่างกายของเราให้ห่างจากความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังเป็นมะเร็ง ก็ควรที่จะมีการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็ง และเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรเข้าสู่ขบวนการ การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด ( Immunu Therapy )

การรักษาแบบ Immuno Therapy
คือ การเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งคือ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ที่ทำหน้าที่เปรียบเหมือนทหารของร่างกาย คอยตรวจจับสิ่งแปลกปลอม และทำลายเซลล์มะเร็ง และเชื้อโรคต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้

1. พบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย และตรวจเลือดเพื่อตรวจระดับ และความสามารถในการทำลายเซลล์แปลกปลอม หรือเซลล์มะเร็ง
2. นัดผู้ป่วยเพื่อมาเก็บเลือดปริมาณ 80-100 cc. เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจคุณภาพและกระตุ้นเซลล์ ( โดยปั่นแยกเซลล์ เลือกเฉพาะส่วน เม็ดเลือดขาว ชนิด mononuclear cell นำมาแยกเพาะเลี้ยง เพิ่มจำนวน เพิ่มประสิทธิภาพ และกระตุ้นด้วยสาร cytokine ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ให้เซลล์มีประสิทธิภาพการทำลายเซลล์มะเร็งสูงสุด “ เม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้น เรียกว่า CIK ( Cytokine-Induced Killer cell )” มีความสามารถในการทำลาย เซลล์มะเร็ง ได้อย่างดีเยี่ยม
3. นัดผู้ป่วยเพื่อทำการ Liver Detox ( ล้างพิษตับ ) โดยการให้ IV ทางหลอดเลือดดำ ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 เพื่อเตรียมพร้อม ก่อน เข้าสู่กระบวนการบำบัดภูมิคุ้มกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
4. นัดผู้ป่วยเพื่อฉีด CIK cell รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกนัดฉีดอีก 2 สัปดาห์และครั้งที่สองนัดฉีดในสัปดาห์ที่ 4
5. นัดผู้ป่วยอีก 1 สัปดาห์หลังจากฉีดเซลล์ ครั้งที่2 แล้ว เพื่อทำการตรวจระดับภูมิคุ้มกันและความสามารถในการทำลายเซลล์แปลกปลอมของภูมิคุ้มกันอีกครั้งประโยชน์ที่ได้รับและข้อดีของการรักษาด้วย Immuno Therapy
1. ใช้ร่วมในคนไข้ที่รักษาโรคมะเร็งโดยการผ่าตัดเพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันไปทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างได้ผล
2. ใช้ร่วมกับคนไข้ที่รักษาด้วย Chemo therapy ซึ่งสามารถช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง และไม่ต้องทรมานหรือเกิดผลข้างเคียงต่างๆเหมือนการให้เคมีบำบัด
3. เซลส์ภูมิคุ้มกัน ยังสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งร่วมกับวิธีอื่นๆ เนื่องจาก Immuno cell สร้างมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายคนไข้เอง ทำให้ไม่มีผลข้างเคียงต่อคนไข้ และต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ
4. วิธีนี้สามารถกำจัดมะเร็งระยะต้นๆได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ และผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะกระจายพบว่าเมื่อรักษาด้วยวิธีนี้ ไม่พบการกลับมาเป็นซ้ำด้วยเครื่องตรวจ CT Scan
5. สามารถลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำ และยืดเวลาการเริ่มเป็นซ้ำของมะเร็ง ได้มากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ
6. เสริมภูมิต้านทานในร่างกายของคนไข้ที่รักษาด้วยยา หรือเคมีที่ไปกดภูมิต้านทานร่างกายของคนไข้ และสามารถลดอัตราการติดเชื้อต่างๆลงได้
7. ใช้ในมะเร็งที่อยู่ในตำแหน่งที่การผ่าตัดเข้าไม่ถึง หรือกระจายจนไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้
8. การรักษาด้วยวิธีนี้ลดการนอนโรงพยาบาลของคนไข้ เนื่องจากใช้แค่วิธีฉีดเข้าเส้นเลือดที่แขนของคนไข้เท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของคนไข้ได้อย่างมาก

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการเพิ่มภูมิคุ้มกัน
1. กลุ่มที่มีประวัติครอบครัวหรือญาติพี่น้องเป็นมะเร็ง
2. กลุ่มที่มีการติดเชื้อบ่อยๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง
3. กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไขมัน เป็นต้น
4. กลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
5. กลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งทั้งรักษาแล้ว และกำลังรักษา
6. กลุ่มที่พักผ่อนน้อย มีชีวิตเร่งรีบ ไม่ดูแลสุขภาพ ดื่มสุรา สูบบุหรี่